Polish (Poland)Russian (CIS)English (United Kingdom)
.
TELEFON: +48 22 621 55 71 +48 22 629 36 06 EMAIL: poczta@komitet.org.pl
.
Start Aktualności Sprawozdanie z działalności PKS w 2011r.

Sprawozdanie z działalności PKS w 2011r.

Drukuj PDF

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 – roku kultury słowiańskiej

Z początkiem 2011 roku wystąpiliśmy do władz samorządowych gmin województwa mazowieckiego z propozycją popularyzowania kultury rosyjskiej w oparciu o działalność Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie. Dysponuje on wystawami fotograficznymi oraz możliwością organizowania imprezy „Dzień rosyjski” z wystawą fotograficzną, pokazem filmu, koncertem wykonawcy rosyjskiego. W wyniku tej akcji:

- Powiat Legionowski jest zainteresowany imprezami rosyjskimi i może objąć nad nimi patronat,
- Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie jest zainteresowany realizacją wystaw fotograficznych „Rosja współczesna”, „50. rocznica pierwszego lotu człowieka w kosmos”, „Rezydencja carska w Białowieży”, „Rosja Czechowa” oraz zorganizowaniem imprezy pt. „Dzień rosyjski”.
- Muzeum Karykatury w Warszawie jest zainteresowane zorganizowaniem satyrycznej wystawy prac artystów polskich i rosyjskich,
- Gmina Zakroczym może zorganizować „Dzień rosyjski”, połączony z koncertem wykonawcy rosyjskiego,
- Gmina Czosnów może zorganizować wystawę poświęconą kulturze rosyjskiej, np. wystawę fotograficzną „Rosja współczesna” i „50. rocznica pierwszego lotu człowieka w kosmos”,
- Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie jest zainteresowany partnerską współpracą z Rosją.

O tych zapotrzebowaniach został powiadomiony Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury.
W lipcu 2011 roku wystąpiliśmy do władz samorządowych Warszawy o ochronę Parku Świętokrzyskiego i całego Parku wokół Pałacu Kultury i Nauki, zagrożonego częściowym zniszczeniem na skutek budowy metra. Podkreślaliśmy, że ten zespół parkowy w samym środku Warszawy jest dziełem sztuki ogrodniczej, pomnikiem kultury i przyrody, zaprojektowanym przez wybitnych rosyjskich i polskich ogrodników i architektów - projektantów terenów zieleni. Jest niewątpliwym zabytkiem, który powinien być chroniony.

W dniach 5-6 sierpnia 2011 roku uczestniczyliśmy w zorganizowanym przez Urząd Gminy Mielnik nad Bugiem i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji festiwalu artystycznym „Muzyczne Dialogi nad Bugiem”, ukazującym wielonarodową kulturę słowiańską. Zaprezentowaliśmy tam rosyjską śpiewaczkę współpracującą z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie.

W dniach 8-10 listopada 2011 roku uczestniczyliśmy w zorganizowanym w Warszawie przez naszych działaczy słowiańskich „IV Festiwalu poezji słowiańskiej”. Był on przeglądem poezji wszystkich Narodów i Państw Słowiańskich, integrującym poetów różnych Narodów Słowiańskich.

Z początkiem 2011 roku zwróciło się do nas Stowarzyszenie Edukacyjne „Razem” w Hrubieszowie z prośbą o pomoc organizacyjną i finansową w zimowej i letniej wymianie dzieci i młodzieży z Rosji i Polski. Sprawę przekazaliśmy Rosyjskiemu Ośrodkowi Nauki i Kultury, który udostępnił właściwe adresy w Rosji. Wymiana dotąd nie doszła do skutku z braku funduszy.

Studenci z Wrocławia zwrócili się do nas z prośbą o pomoc finansową w zorganizowaniu spływu kajakowego Wołgą od źródeł do ujścia. Spływ nie doszedł do skutku z braku funduszy.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zwrócił się do nas z prośbą o współpracę i pomoc finansową w organizowanej przez siebie naukowo-artystycznej wycieczce studentów do Rosji. Pomocy nie udzieliliśmy z braku funduszy.

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie skrzypiec zwróciła się do nas o pomoc finansową w zorganizowaniu podróży do Rosji w celu zebrania materiałów do publikacji o wybitnym wirtuozie skrzypiec i dyrygencie Dawidzie Ojstrachu. Z uwagi na brak własnych funduszy, sprawę przekazaliśmy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej i polskiemu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dziennikarz muzyczny zwrócił się do nas o pomoc w przywróceniu polskiej i rosyjskiej publiczności zapomnianego wybitnego kompozytora polskiego i rosyjskiego Józefa Kozłowskiego, znanego w Rosji pod imieniem Osip. Z braku możliwości własnych, przekazaliśmy tę sprawę Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Polsce i polskiemu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle, ze względu na brak funduszy, zwrócił się do nas o udzielenie pomocy obywatelce Federacji Rosyjskiej w odwiedzeniu cmentarza żołnierzy radzieckich w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie znajduje się grób jej poległego ojca. Ze względu na brak funduszy, przekazaliśmy tę sprawę Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu szerszego oddziaływania społecznego ruchu słowiańskiego, Polski Komitet Słowiański i Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej współpracują ze Stowarzyszeniem Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, z Klubem Inteligencji Polskiej, z Klubem Ekorozwoju oraz ze środowiskiem poetów polskich organizujących co roku Festiwal Poezji Słowiańskiej.

Kijów, 25 listopada 2011 roku
Polski Komitet Słowiański