Polish (Poland)Russian (CIS)English (United Kingdom)
.
TELEFON: +48 22 621 55 71 +48 22 629 36 06 EMAIL: poczta@komitet.org.pl
.
Start Aktualności Cześć bohaterom II wojny światowej

Cześć bohaterom II wojny światowej

Drukuj PDF

Działalność wyrażająca cześć bohaterom
wyzwolicielom II wojny światowej

 

W dniu 17 stycznia 2011 roku – w rocznicę wyzwolenia Warszawy – zorganizowaliśmy własną uroczystość składania wieńców z ceremoniałem wojskowym pod Pomnikiem Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni. Wieńce złożyły delegacje następujących instytucji:
- Ministerstwo Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej,
- Ambasada Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Zarząd Województwa Mazowieckiego,
- Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy,
- Zarząd Praskich Terenów Publicznych przy Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy,
- Stowarzyszenie Spadkobierca Polskich Kombatantów II Wojny Światowej,
- Związek Harcerstwa Polskiego,
- Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej i Polski Komitet Słowiański,
- Były partyzant jugosłowiański II wojny światowej.

W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe następujących instytucji:
- Rada Krajowa Żołnierzy Armii Ludowej,
- Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej.

Z uwagi na pojawiające się inicjatywy zburzenia tego Pomnika, wystąpiliśmy do kompetentnych władz o wpisanie go do rejestru zabytków jako zabytku nieruchomego, prawnie chronionego.

W dniu tym, z okazji rocznicy wyzwolenia Warszawy, złożyliśmy wieńce w ogólnych uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie oraz na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej w Warszawie.

W dniu 18 stycznia 2011 roku – w rocznicę wyzwolenia Krakowa – złożyliśmy wieniec w ogólnej uroczystości na Cmentarzu Wojskowym w Krakowie przed pomnikiem i grobami żołnierzy radzieckich.

W dniu 23 lutego 2011 roku – w Dzień Armii Rosyjskiej – złożyliśmy wieniec w ogólnej uroczystości na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej w Warszawie.

W rocznicę zwycięstwa nad Niemcami faszystowskimi – 8 maja 2011 roku złożyliśmy wieniec w ogólnej uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, a 9 maja 2011 roku złożyliśmy wieniec w ogólnej uroczystości na Cmentarzu Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej w Warszawie.

W dniu 21 maja 2011 roku, wspólnie ze Stowarzyszeniem Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, braliśmy w Konstantynowie Łódzkim udział w uroczystości składania wieńców przed pomnikiem ofiar obozu niemieckiego Lager in Konstantinow dla matek i dzieci z Polski i ZSRR.

W dniu 9 września 2011 roku, wspólnie ze Stowarzyszeniem Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, braliśmy w Bydgoszczy udział w uroczystości składania wieńców przed pomnikiem upamiętniającym Polaków – cywilów i żołnierzy jeńców wojennych zamordowanych przez niemiecki Wehrmacht. Był to również protest przeciw planom zburzenia tego pomnika, częściowo już dokonanego i postawienia na jego miejscu niemieckiego obiektu handlowego. W celu ochrony pomnika, podjęliśmy inicjatywę zwrócenia się do kompetentnych władz o wpisanie go do rejestru zabytków jako zabytku nieruchomego, prawnie chronionego.

Pragniemy zainicjować akcję powrotu do obchodów upamiętniających wyzwalanie znaczących miejsc i miast w Polsce oraz ochrony związanych z tym pomników.

We wrześniu 2011 roku zwróciliśmy się z pismem do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miejskiego w Wejherowie o odtworzenie w tym mieście zniwelowanego cmentarza żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej.

Kijów, 25 listopada 2011 roku
Polski Komitet Słowiański

 

 

********************************* Scenariusz uroczystości *********************************


 Uroczystość składania wieńców
z ceremoniałem wojskowym
pod Pomnikiem Braterstwa Broni
w 66 rocznicę wyzwolenia Warszawy
17 stycznia 2011 roku, godzina 10.30

 

W imieniu Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej i Polskiego Komitetu Słowiańskiego witam uczestników patriotycznej uroczystości złożenia wieńców pod Pomnikiem Braterstwa Broni na cześć żołnierzy radzieckich i polskich, którzy 66 lat temu - 12 stycznia 1945 roku rozpoczęli zwycięską ofensywę styczniową, a 17 stycznia wyzwolili stolicę Polski - Warszawę spod ludobójczej, faszystowskiej okupacji niemieckiej.

Serdecznie witam biorące udział w uroczystości delegacje następujących instytucji:
- Ministerstwo Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej,
- Ambasada Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej,
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
- Zarząd Województwa Mazowieckiego,
- Gabinet Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy,
- Zarząd Praskich Terenów Publicznych przy Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy,
- Rada Krajowa Środowiska Polaków - Byłych Żołnierzy Armii Radzieckiej przy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
- Rada Krajowa Żołnierzy Armii Ludowej przy Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych,
- Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego – dawny Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego,
- Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej,
- Związek Harcerstwa Polskiego,
- Ogólnopolski Komitet Antywojenny,
- Warszawski Komitet Antywojenny,
- Komitet Budowy Pomnika Grunwaldzkiego w Warszawie,
- Polski Komitet Słowiański,
- Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej.

Witam przybyłe na uroczystość Poczty Sztandarowe:
- Poczet Sztandarowy Rady Krajowej Żołnierzy Armii Ludowej,
- Poczet Sztandarowy Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej.

Wzywam honorowe delegacje do zajęcia miejsc i uroczystego złożenia wieńców:
- Wieniec składa delegacja Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.
- Wieniec składa delegacja Ambasady Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.
- W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego wieniec składa delegacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Zarządu Województwa Mazowieckiego.
- Wieniec składa delegacja Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.
- Wieniec składa delegacja Zarządu Praskich Terenów Publicznych przy Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy.
- Wieniec składa delegacja Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej.
- Wieniec składa delegacja Związku Harcerstwa Polskiego.
- Wieniec składa delegacja Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej i Polskiego Komitetu Słowiańskiego.
- Symboliczny kwiat składa były partyzant jugosłowiański II wojny światowej.

Wzywam honorową delegację Ogólnopolskiego Komitetu Antywojennego i Warszawskiego Komitetu Antywojennego do uroczystego zapalenia zniczy.

Szanowni uczestnicy!

Dzisiejszą uroczystością wyrażamy cześć bohaterskim żołnierzom radzieckim i polskim, którzy w rozpoczętej 12 stycznia 1945 roku zwycięskiej ofensywie styczniowej pod dowództwem wielkiego stratega marszałka Związku Radzieckiego Gieorgija Żukowa 17 stycznia wyzwolili spod ludobójczej okupacji niemieckiej chwałą okrytą Stolicę Polski - Warszawę. Dali początek szybkiego wyzwalania pozostałych ziem polskich po Odrę i Nysę Łużycką.

Wieczna Sława Słowiańskim Żołnierzom, którzy w ciężkich zimowych bojach, kosztem wielu ofiar przywrócili Narodowi Polskiemu heroiczną Stolicę - Warszawę, drogą sercu każdego Polaka.

Na cześć tych żołnierzy - radzieckich i polskich wzniesiono w 1945 roku symbolizujący wyzwolenie Warszawy Pomnik Braterstwa Broni, pod którym dzisiaj składamy wieńce. Pomnik ten to symbol święty, bo świętą była sprawa wyzwolenia, za które żołnierze radzieccy i polscy oddawali swe życie w ofierze.

I jeśli ktoś zamierza ten Pomnik usunąć, to zniszczyć chce świętą pamięć o żołnierzach, którzy swoją przelaną krwią uratowali nasze życie, uratowali Naród Polski.

Niechaj przelana 66 lat temu żołnierska krew radziecka i polska umacnia słowiańską przyjaźń Polski i Rosji oraz wszystkich Państw Słowiańskich dla naszego wspólnego dobra i dobra całej Europy.

Chwilą ciszy i skupienia uczcijmy pamięć żołnierzy radzieckich i polskich poległych za Warszawę.

Dziękuję.

Poczty Sztandarowe odprowadzić!

Dziękujemy wszystkim obecnym za uczestnictwo w patriotycznej uroczystości pamięci o walczących i poległych za nas żołnierzach radzieckich i polskich.
Zapraszamy o godzinie 12.00 przed Grób Nieznanego Żołnierza, a o godzinie 13.30 na Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej przy ulicy Żwirki i Wigury na dalsze uroczystości składania wieńców w rocznicę wyzwolenia Warszawy.