Polish (Poland)Russian (CIS)English (United Kingdom)
.
TELEFON: +48 22 621 55 71 +48 22 629 36 06 EMAIL: poczta@komitet.org.pl
.
Start Aktualności Przesłanie do narodów Rosji i Polski

Przesłanie do narodów Rosji i Polski

Drukuj PDF

20120117_0055W dniach 16-19 sierpnia 2012 roku z oficjalną wizytą w Polsce przebywał Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego Cyryl I. Z wielką radością i nadzieją przyjęliśmy Wspólne Przesłanie do Narodów Rosji i Polski, ogłoszone przez Kościół Prawosławny w Rosji i Kościół Katolicki w Polsce w dniu 17 sierpnia 2012 roku w Warszawie.

W dniach 16-19 sierpnia 2012 roku z oficjalną wizytą w Polsce przebywał Zwierzchnik Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, Patriarcha Moskiewski i Całej Rusi – Cyryl I.
Kulminacyjnym punktem wizyty było podpisanie w dniu 17 sierpnia, na Zamku Królewskim w Warszawie Wspólnego Przesłania do narodów Rosji i Polski. Podpisy pod dokumentem złożyli Patriarcha Moskiewski i Całej Rusi Cyryl I oraz Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Józef Michalik.

Polski Komitet Słowiański wraz z innymi organizacjami wystosował pismo będące odpowiedzią na Przesłanie do naszych Narodów. Prezentujemy je poniżej.

  

RADUJMY SIĘ I POPIERAJMY

Z wielką radością i nadzieją na lepszą przyszłość przyjęliśmy Wspólne Przesłanie do Narodów Polski i Rosji, ogłoszone przez Kościół Prawosławny w Rosji i Kościół Katolicki w Polsce w dniu 17 sierpnia 2012 roku w Warszawie.

Przesłanie apeluje o pojednanie Polski i Rosji, Narodu Polskiego i Narodu Rosyjskiego, Polaków i Rosjan. Jego najwymowniejszym fragmentem jest wołanie, „aby każdy Polak w każdym Rosjaninie i każdy Rosjanin w każdym Polaku widział przyjaciela i brata”.

To dalekosiężne Przesłanie popieramy w całości i dołożymy wszelkich starań, aby popierali je wszyscy Polacy. Otwiera ono bowiem drogę do potrzebnego obu Narodom i Państwom porozumienia polsko-rosyjskiego, do obopólnie korzystnej wszechstronnej współpracy dwóch bliskich sobie i spokrewnionych Słowiańskich Narodów.

Przesłanie to ogłosiły Kościoły w czasie nasilania się w Polsce, Europie i Świecie działalności wrogiej obu naszym Narodom, zmierzającej do przeciwstawiania Polaków Rosjanom i Rosjan Polakom, niedopuszczenia do porozumienia polsko-rosyjskiego.

Rozumiemy to doskonale, że pojednanie, porozumienie i współdziałanie Polski i Rosji – obu cór jednej Matki-Słowiańszczyzny może wydatnie wzmocnić siłę moralnego, społecznego, gospodarczego i politycznego odrodzenia nie tylko Narodu Polskiego i Narodu Rosyjskiego, lecz Narodów całej Słowiańszczyzny, Europy i Świata, zagrożonych inwazją bezbożnego i antynarodowego globalizmu.

Przesłanie stawia przed Polską i Rosją wielką i odpowiedzialną misję chrześcijańskiego, słowiańskiego, europejskiego, światowego odrodzenia, przeciwstawienia się niszczącym działaniom naszych wspólnych wrogów, mających na celu unicestwianie naszych i innych Narodów.

Każdy Polak i każdy Rosjanin powinien zrozumieć i docenić to wielkie, przełomowe, historyczne Przesłanie i poprzeć je z całego serca i umysłu.

Polska w sojuszu z Rosją i Rosja w sojuszu z Polską zwielokrotni swe siły do duchowego, materialnego, cywilizacyjnego rozwoju, który przyniesie wiekopomne korzyści Polakom i Rosjanom, całej Europie, jej Narodom i narodowym kulturom.

Niechaj Boskie i ludzkie siły, siły narodowe, państwowe i kościelne pomagają w realizacji tego szlachetnego Przesłania, zmierzającego do słowiańskiego porozumienia Polski i Rosji, Narodu Polskiego i Narodu Rosyjskiego, Polaków i Rosjan – przyjaciół i braci.

 

Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko–Rosyjskiej
Polski Komitet Słowiański
Polska Wspólnota Narodowa

Barbara Krygier
Tadeusz Sikorski
Bolesław Tejkowski

Warszawa, 19 sierpnia 2012 roku